www.pavl.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 19 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Павлоградський район >> Новини
Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та завдання органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на 2011-2012 навчальний рік
Версія для друку Написати листа
Шлях Європейської та світової інтеграції, обраний Україною, зумовлює впровадження інтенсивних змін в політичному, економічному й соціальному житті нашої молодої незалежної держави. Саме тому активно відбуваються реформаційні процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів.

В умовах зростаючої міжнародної конкуренції шанс на успіх мають лише ті держави, які здатні забезпечити ефективну реалізацію людського потенціалу. Саме на цьому наголосив Президент України Віктор Федорович Янукович у щорічному Посланні до українського народу.

2011 рік Президентом України проголошено роком освіти та інформаційного суспільства, що стало головним чинником, який спрямував увагу суспільства до освіти, визначив специфіку реалізації державної політики в галузі освіти на найближчі роки.

Влітку минулого року дошкільну освіту в Україні визнали обов’язковою на законодавчому рівні. На першому Всеукраїнському з'їзді працівників дошкільної освіти у листопаді 2010 року чітко окреслені пріоритети її подальшого розвитку. Всім зрозуміло, що саме дошкільна освіта повинна бути надійним фундаментом першої ланки освіти, створивши ефективну модель розвитку маленької особистості.

Сьогодні в районі налічується 15 дошкільних закладів, в яких функціонує 24 групи з кількістю дітей 573 чол. У 2010 році видатки з місцевого бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів склали більше 4,6 млн., що становило 15 % від загального фінансування галузі освіти району. В 2011 році ці видатки становлять 4,1. млн. грн. Основна частина цих коштів – заробітна плата, оплата енергоносіїв та витрати на харчування.

За період з 2005 по 2011 рік кількість дітей дошкільного віку зросла на 200 чоловік, що спонукало до активних дій органи місцевого самоврядування, керівників дошкільних закладів до поновлення роботи раніше закритих груп у діючих закладах. Так, за останні 5 років відкрито 4 групи в трьох ДНЗ ,данні ви бачите на екрані.

Це дозволило додатково охопити дошкільною освітою 90 дітей. Відкриття Кохівського дошкільного навчального закладу вирішить питання надання освітніх послуг дітям сіл Мар'ївка, Нова Русь, Кохівка.

В цілому сьогодні всіма видами дошкільної освіти охоплено 75.3 % дітей дошкільного віку. Напружена ситуація склалася в дошкільних навчальних закладах сіл Вербки, Богуслав, Богданівна, де існує значна черговість.

Вирішення цього питання вбачається у продуманих кроках та виваженій позиції, а головне – у фінансовій можливості органів місцевого самоврядування цих населених пунктів. Ці питання сьогодні розглядаються сільськими головами, адміністраціями закладів.

Активна діяльність сільського голови с. Вербки Холоденко Л.П., завідуючої ДНЗ Титової В.І. спрямована на реалізацію трьох проектів по реконструкції існуючого та добудові нового приміщення закладу, що дасть можливість відкрити додаткові групи на 95 чол. Сільським головою с. Богданівка Садовим І.І. відпрацьовується можливість відбудови нового приміщення дошкільного закладу.

Потрібні також кошти для відкриття додаткової групи у Карабинівському, В'язівоцькому дитячих садках, що дасть можливість охопити дошкільною освітою дітей, які проживають селах Веселе, Лиманське, Новоолександрівка.

Сучасна школа вимагає від майбутніх першокласників певного обсягу знань, умінь та навичок. А це, безумовно, потребує серйозної підготовки дошкільнят. Всі 216 дітей п'ятирічного віку, які проживають в районі, сьогодні охоплені різними формами дошкільної освіти. Статистичні дані ви бачите на екрані.

Впровадження базової програми "Я у світі" забезпечують 63 педагога-дошкільника. 40 % з них мають вищу педагогічну освіту, 60 % - середню спеціальну педагогічну освіту.

Свій професійний рівень педагоги-дошкільники підтверджують участю в районних та обласних педагогічних заходах. Привовчанський, Межиріцький № 1 дошкільні заклади в цьому році приймали учасників обласного семінару керівників еколого-натуралістичних центрів. Педагоги Богданівського ДНЗ – переможці обласного конкурсу "Керівник року" та "Вихователь року".

Вперше дошкільні заклади нашого району взяли участь у республіканській виставці "Інноватика в освіті України". Богданівський дошкільний заклад «Світлячок» (завідуюча Мартинова О.Ф.) за результатами участі нагороджений дипломом Міністерства освіти України та Академії педагогічних наук.

Покращенню матеріально-технічного забезпечення закладів могло б сприяти розширення спектру платних освітніх послуг. Але сьогодні це питання вирішується дуже повільно. Тільки в окремих дошкільних закладах надаються платні освітні послуги: організовано заняття з хореографії в Межиріцьких № 1, 2, Вербківському дитячих садках. .

Недостатньо уваги приділяється впровадженню альтернативних розвиваючих форм навчання дошкільників (вивчення іноземної мови, ознайомлення з комп'ютерною грамотою). Активнішою повинна бути співпраця районних позашкільних установ з дошкільними навчальними закладами по залученню дошкільнят до гурткової роботи.

Саме ці пріоритетні завдання були чітко окреслені головою районної ради В.Г. Булгаковим та головою райдержадміністрації В.М. Дудніком під час співбесіди з керівниками дошкільних закладів та сільськими головами.

Кожен дошкільний навчальний заклад, формуючи свій імідж на селі, в першу чергу повинен здійснювати постійний моніторинг реальних запитів батьківської громадськості щодо змісту та форм дошкільної освіти.

Невеликі за чисельністю, але активні педагогічні колективи дошкільних закладів прагнуть створити певні умови для розвитку дітей. У більшості закладів естетично оформлені групові та спальні кімнати, функціонують міні-етномузеї в Новодачинському, Карабинівському, Троїцькому дошкільних закладах, валеологічна кімната у Привовчанському, Новодачинському дитячих садочках ( завідуючі: Бєльчикова Н.І., Линка Л.С., Пискун Л.Є., Твердохліб О.А.) Створені осередки навчання комп’ютерної грамоти у Вербківському, Межиріцькому № 1, Привовчанському закладах (завідуючі Титова В.І., Тремтій Н.Я., Твердохліб О.А.)

Для створення необхідних умов перебування дітей в ДНЗ та зміцнення їх матеріальної бази впроваджуються альтернативні форми фінансування. При підтримці районної ради, районної державної адміністрації, активній діяльності сільських голів Кабанової Г.І., Бондаренка С.А., Чуприни О.В. Привовчанський, Вязівоцький, Булахівський, Троїцький дошкільні заклади взяли участь у конкурсних проектах за програмою ПРООН..

Важливість дошкільної ланки освіти підтверджена життям та набуває особливого значення у контексті реалізації Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти, яка була прийнята урядом у цьому році. Мета цього документу – не лише розвиток мережі дошкільних закладів, модернізація матеріально-технічної бази, а в першу чергу оновлення змісту дошкільної освіти, створення оптимальних умов розвитку дитини через впровадження програм «Впевнений старт» та « Я у світі» . Саме ці завдання є пріоритетними сьогодні для кожного дошкільного закладу.

Серйозне завдання в новому навчальному році стоїть перед початковою ланкою. Затверджені нові Державні стандарти початкової освіти, які будуть вводитися з вересня 2012 року, відповідно будуть змінені навчальні плани.

Цими планами передбачається введення іноземної мови з 1 класу, вивчення основ інформатики з 2 класу. Пропонується ввести спецкурси «Риторика», «Ритміка», «Розвиток продуктивного мислення», «Абетка театрального мистецтва» тощо, які спрямовані на додатковий розвиток вихованців.

До всіх цих змін треба бути професійно готовим, слід організувати вивчення нових державних стандартів та ознайомлення з ними батьківської громадськості.

На наших очах відбувається стрімкий перехід від вже усталеного суспільства одного типу до якісно нового, в якому кожній особистості треба активно працювати в нових умовах. Результатом здійснення всіляких змін в освіті стає значно посилена індивідуалізація.

Сучасне суспільство все більше потребує не колективного, масового, а індивідуального, нестандартного, оперативного мислення та рішень. Саме тому ключова роль в цьому процесі належить не просто вчителю за дипломом, а педагогу, який здатний змінюватись, визнавати необхідність постійної самоосвіти, який ставить перед собою чіткі завдання самовдосконалення.

Сьогодні вчитель-професіонал – це не той, хто констатує відсутність в учнів бажання вчитися, підкреслює бездуховність, зважує на бездіяльність батьків тощо, а педагог, який уміє привабити до себе тим, що він високо ерудований співрозмовник, вільно, краще учня володіє комп’ютером і вміє використати це на уроці, відносини з дітьми будує на взаємній повазі і визнає, що центральна фігура в школі – це особистість дитини.

Володіння новітніми педагогічними технологіями, інформаційно-комунікаційними ресурсами – не самоціль, а це інструментарій, який ми використовуємо для реалізації основної місії школи: надати якісні освітні послуги, створити умови для самовираження ,самовизначення дитини.

Минулий рік закінчили 2680 учнів. За підсумками завершення навчального року 24 випускника нагороджені медалями (23 золотих, 1 срібна). Найбільше медалістів вийшли зі стін Межиріцької №1, Вербківської середніх шкіл (директори Титаренко Л.І., Логвиненко Л.М.)

Всі 24 медаліста-випускника цього року будуть навчатися на бюджетній основі.

Вцілому 77,5 % випускників 11 касів стали студентами вищих навчальних закладів на бюджетній основі.

За підсумками участі в зовнішньому оцінюванні медалістка Вязівоцької середньої школи Гринь Юля набрала 199,5 балів з біології – вчитель Дерев’янко Валентина Олексіївна.

З 328 учнів, які закінчили дев’яті класи, 204 чол. (а це 63%) продовжать своє навчання в 10-х класах шкіл району. Слід зазначити, що відсоток дев’ятикласників, які вступили на навчання до вузів І – ІІ рівнів акредитації, в цьому році зменшився до 21% з 25% минулого року.

Важливим показником якості роботи педагогічних колективів є підсумкові контрольні роботи з п’яти предметів, які проводилися у 5 – 8 класах в травні цього року.

Найкраще справилися з контрольною роботою з історії п'ятикласники Межиріцької №1, шестикласники та семикласники Вербківської, восьмикласники Булаховської середніх шкіл.

Кращі результати з математики показали п'ятикласники та шестикласники Вербківської , семикласники Карабинівської та Богданівської середніх шкіл, восьмикласники Новодачинської ЗШ.

З української мови найкраще написали контрольну роботу п'ятикласники Межиріцької №1, шестикласники Вербківської, семикласники При вовчанської середніх шкіл, восьмикласники Кочерезького НВК.

В березні цього року головним управлінням освіти був проведений моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 8 і 10 класів з української мови, історії, математики, біології. Контрольні зрізи знань були проведені незалежними експертами з міста Павлограда. Нажаль, як свідчіть підсумковий наказ головного управління наш район у загальному рейтингу знань з базових дисциплін серед тих хто показав найнижчі результати. Якщо середній показник якості по області 56 % то в нашому районі це 32%. Є вагома розбіжність між результатами навчальних досягнень учнів за підсумками І семестру та результатами контрольних робіт. Матеріали довідки це привід для глибокого аналізу на засіданнях районних та шкільних методичних комісій та педрадах.

Відслідковується позитивна динаміка залучення наших учнів до участі в інтелектуальних інтерактивних конкурсах. Найактивнішою в цьому напрямку була робота педагогів Карабинівської, Межиріцької № 1, Новодачинської, Межиріцької № 2 середніх шкіл, Богданівської, та Поперечненської шкіл 1-2 ступенів. В цілому більше 300 учнів району отримали сертифікати різного рівня.

Важливим чинником професіоналізму вчителя є якість підготовки учнів до районних олімпіад, результативність участі в обласному етапі. Цього року наш район здобув 8 призових місць (минулого року було 4). Ми маємо два других та шість третіх місць. Це результат праці учнів та вчителів Богуславської, В’язівоцької, Межиріцької №1, Троїцької та Привовчанської середніх шкіл. Щира вдячність за високий рівень відповідальності за справу та професіоналізм Кушнарьовій Світлані Павлівні, Дерев’янко Валентині Олексіївні, чиї учні посіли другі місця з української мови і літератури та біології; Надточій Тетяні Миколаївні, Качалі Оксані Іванівні, Качалі Людмилі Миколаївні, Петрушенко Тетяні Григорівні, Мачулі Євгену Анатолійовичу, Фоменко Інні Володимирівні, які підготували дипломантів ІІІ ступеня з російської мови і літератури, історії, географії, екології, економіки. Посіла І місце в обласному етапі та стала учасником ІV етапу Міжнародного конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика учениця Богуславської ЗШ І – ІІІ ст. Пересада Альона, яку підготувала вчитель Донченко Алла Олексіївна. Ця ж учениця зуміла вибороти ІІІ місце в обласному етапі конкурсу-захисту наукових робіт Малої Академії наук в секції журналістики.

Слід відмітити активну, творчу роботу вчителів історії Новодачинської ЗШ та Богданівської ЗШ І – ІІІ ступенів Пасічник Тетяни Петрівни та Карпюк Інни Анатоліївни по організації роботи шкільних євроклубів. Вперше євроклуб Новодачинської школи взяв участь в обласному євро форумі та увійшов у десятку кращих із 44 команд-учасниць.

Щорічно педагоги нашого району беруть участь в обласному етапі конкурсу педагогічної майстерності «Вчитель року». Цього року вчитель початкових класів Булахівської ЗШ Коваленко Валентина Григорівна стала переможцем заочного туру та учасником очного, за результатами якого увійшла до десятки кращих педагогів області. Друге місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу зайняла вчитель фізичної культури Межиріцької ЗШ № 2 Забогонська Наталія Григорівна. Лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2011» стала бібліотекар Привовчанської школи Чорноморець Зоя Олексіївна.

Сьогодні на сучасному рівні повинна бути організована науково-методична робота з педагогічними кадрами. Діяльність шкільних і районних методичних комісій повинна базуватись на глибокому аналізі результативності навчально-виховного процесу, вивченні та використанні різних методик моніторингу. Робота цих об’єднань не повинна бути на «папері».

Ефективність роботи всього колективу залежить від життєвої та професійної позиції кожного окремого вчителя, від здатності і готовності його до об’єктивного самоаналізу та творчої активності.

Це пріоритетні завдання в царині впровадження ІІ етапу обласного науково-методичного проекту.

Педагог нової формації – дослідник, лідер, креативна особистість, який вільно володіє інформаційними технологіями, вдало поєднує традиційні методики з комп’ютерною підтримкою викладання ,має власні технології моніторингу якості навчання .

Використання дистанційного навчання за різними напрямками через Інтернет дає можливість підвищити рівень самоосвітньої діяльності кожному вчителю.

В минулому навчальному році значно активізувалась діяльність педагогів по розповсюдженню власного досвіду. В кожній школі були підготовлені друковані матеріали для участі в районній та обласній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини», на якій методичний кабінет відділу освіти та педагоги отримали 7 грамот головного управління освіти і науки в різних номінаціях. Як показали атестаційні матеріали, збільшилася кількість вчителів, які друкуються в освітянських виданнях обласного та Всеукраїнського рівнів. Лідером у цьому році за цим напрямком є колектив Карабинівської середньої школи (директор Знова Н.Л.), де 8 з 18 вчителів отримали дипломи педагогічного видавництва «Плеяди» журналу «Відкритий урок» за узагальнення та популяризацію власного педагогічного досвіду.

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.

Минулого навчального року гуртковою роботою двох позашкільних закладів було охоплено 1190 дітей, що на 30% більше ніж минулого року.

За підсумками участі в 15 обласних заходах еколого-натуралістичного напрямку наш район отримав 6 призових місць. Це вихованці Карабинівської, Новодачинської, Межиріцької № 2, Троїцької загальноосвітніх шкіл та Кочерезького НВК.

У 6 конкурсах Всеукраїнського рівня наш район представляли юннати Булахівської, Вербківської, Карабинівської, Богданівської, Межиріцьких № 1 і № 2, Троїцької, Поперечненської шкіл та Кочерезького НВК. Губа Юлія з Вербківської ЗШ та Швидченко Юлія з Кочерезького НВК отримали можливість відпочинку в Криму, а Ужва Владислав учень Карабинівської ЗШ нагороджений путівкою до Всеукраїнського табору «Юннат». .

Слід відмітити системну та результативну роботу з обдарованими учнями колективів Булахівської, Карабинівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.

Вихованці студії сучасного танцю «Лего» Богуславської ЗШ щороку розширюють географію участі в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. Цього року вони стали переможцями Всеукраїнського фестивалю «Білий лелека» та Міжнародного конкурсу «Різдвяний бал» у місті Харкові, зайняли ІІІ місце на Міжнародному фестивалі «Кримські хвилі» у м. Феодосія. До трійки лідерів у двох конкурсах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів увійшов танцювальний колектив «Асорті» при районному Будинку творчості дітей та юнацтва.

Всі перелічені результати роботи педагогів \ свідченням того, що наша педагогічна спільнота має досить потужний кадровий потенціал.

У минулому навчальному році пройшли атестацію 75 вчителів. Сьогодні в районі працює 76% спеціалістів вищої категорії, 20% - спеціалістів першої категорії. В 2011 році присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» шести педагогічним працівникам. Представлені до нагородження знаком «Василь Сухомлинський» 2 педагоги району: Титаренко Лідія Іванівна та Сопільник Валентина Дмитрівна.

За останні два роки значно змінився освітній рівень педагогічних працівників в даний час в школах району працює 267 вчителів з вищою педагогічною освітою, що становить 88,5% (у порівнянні з 2008 р. – 81%). Освітній рівень значною мірою підвищується через заочну форму навчання. В 2011 році в школах району налічується 7 учителів-заочників.

Один із напрямків кадрової роботи відділу освіти та адміністрації шкіл – самозабезпечення педагогічними кадрами. Проводиться робота по відбору обдарованої молоді для навчання в вузах на педагогічних спеціальностях за цільовими направленнями. За останні 5 років було видано випускникам шкіл 27 цільових направлень, використано – 22.

«Доступна та якісна освіта, з застосуванням новітніх методик та технологій, починаючи з дитячого садочка та школи, - запорука подальшого розвитку Дніпропетровщини й усієї України». Ці слова губернатора області Олександра Вілкула дали поштовх до створення в цьому році на відкриття єдиного в Україні центру освіти Дніпропетровської області. Сьогодні наш район є активним учасником реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти». Вже завтра в приміщенні обласної державної адміністрації відбудеться проекту «Курс: освіта», який об’єднав всі регіони області в єдиний інформаційний простір. В кожній школі нашого району встановлено програму, яка дала можливість створити електронну базу даних працівників школи, учнів та є першим кроком до електронного документообігу.

Другий крок – кожна школа області отримає можливість працювати з електронними журналами та щоденниками через власні сайти, розроблені у системі «Мої знання». Навчальна інформація стане доступною не тільки для вчителів та учнів, а й для батьків. Ця система надає можливості побачити розклад уроків, дзвінків у школі. У будь-який час можна переглянути, в якому кабінеті проходять уроки, які вчителі їх проводять. Доступ до системи буде здійснюватись тільки за спеціальним кодом, який отримується в школі. Тому батьки зможуть бачити інформацію лише власної дитини. Крім того, вони мають змогу отримати додатковий спосіб отримання інформації через СМС-повідомлення на мобільний телефон. І сьогодні вже не стоїть питання, чи вчитись учителю користуватися комп’ютером, чи ні. Відділ освіти вже декілька років наполегливо ініціював організацію навчання за програмами «Майкрософт» та «Intel» не лише на базі обласного інституту, а й у кожній школі. На сьогодні 86% педагогів району пройшли це навчання та використовують інформаційні технології в навчальному процесі. Статистичні дані з цього питання ви бачите на екрані.

Наш район в минулому навчальному році увійшов до трійки регіонів області, які відпрацьовували експеримент по встановленню програми електронного обліку підручників. Колосальна робота проведена в короткі терміни в червні цього року бібліотекарями всіх шкіл по опрацюванню цієї програми та створення електронної бази даних.

Наявність Інтернету в кожній школі не лише можливість використання Інтернет-ресурсу в навчальних цілях, а це реальна можливість позиціонувати себе як сучасний навчальний заклад. Вже створені власні сайти в Богуславській, Вербківськй, Карабинівській, Привовчанській, Троїцькій, Межиріцькій №2 середніх школах (директори Жуков А.Г., Логвиненко Л.М., Знова Н.Л., Бугай Л.А., Голосний Г.Ф., Пономаренко Т.В.)

Вербківська середня школа в цьому навчальному році увійшла в обласну мережу пілотних шкіл і отримала статус експериментального навчального закладу обласного рівня за темою «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових».

Систему роботи по використанню інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності презентували в лютому цього року на ІІ Міжнародній виставці «Сучасний навчальний заклад» в м. Києві Богуславська та Вербківська середні школи (директори Жуков А.Г., Логвиненко Л.М.)

Свідченням визнання пріоритетності розвитку освітньої галузі в нашому районі є проведення вперше співбесіди голови районної ради Булгакова В.Г. та голови райдержадміністрації Дудніка В.М. з керівниками шкіл, дошкільних закладів і головами сільських рад. Вперше під час звіту керівника закладу на цій зустрічі акценти ставилися не лише на стан матеріально-технічного забезпечення, а й на результативність роботи педколективу, ефективність використання годин варіативної частини навчальних планів, які фінансуються з місцевого бюджету, на імідж кожного закладу, сформований у громадськості села.

Минулий навчальний рік був складним у плані фінансового забезпечення наших закладів. Але слід відмітити, що наш район серед небагатьох регіонів області, де в повному обсязі і своєчасно виплачувалась і виплачується заробітна плата, де в 2011 році не було скорочення годин варіативної частини. І хоча в цілому щороку збільшуються видатки на фінансування освітньої галузі, а це на сьогодні становить 28 млн. гривень, левова частина цих коштів витрачається на заробітну плату – більше 70%, на забезпечення соціально захищених виплат, підвіз, харчування учнів 1 – 4 класів, оздоровлення.

Щороку керівники навчальних закладів відповідально ставляться до організації оздоровлення. В цьому році в пришкільних таборах було оздоровлено 702 дитини на загальну суму понад 100 тис грн..

П’ять шкіл району зуміли організувати роботу пришкільного табору з денним сном, де було повноцінне трьохразове харчування. Це Межиріцька №1, Вербківська, Булахівська, В’язівоцька, Карабинівська загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів (директори Титаренко Л.І., Логвиненко Л.М., Масловська Н.А., Вільхова В.Г., Знова Н.Л.)

Цікаво, змістовно, захоплююче вдалось організувати відпочинок дітей педагогам Вербківської, Межиріцької №1, Булахівської, В’язівоцької, Карабинівської, Богуславської середніх шкіл, Кочерезького НВК (директори Логвиненко Л.М., Титаренко Л.І., Масловська Н.А., Вільхова В.Г., Знова Н.Л., Жуков А.Г., Ляшенко Ю.В.)

На суму більше 140 тис. грн. було організовано оздоровлення дітей-сиріт в таборі «Мрія» м. Бердянськ.

Розвиток матеріально-технічної бази шкіл завжди були в полі уваги районної влади. В умовах обмеженого фінансування все таки вдалося зробити велику справу для Богуславських шкіл. Протягом 2010-2011 навчального року були побудовані топочні та переведено ці школи з твердого на газове опалення. Загальна вартість цього проекту 920 тис. грн. 167 тисяч гривень це кошти місцевого бюджету, а решта 753,0 тис.грн. - фінансовий ресурс державного бюджету

В цьому році при відсутності бюджетного фінансування особливого значення набув управлінський професіоналізм та особиста ініціатива директора при підготовці закладу до нового навчального року. Вміння згуртувати навколо проблем школи педагогів, батьківську громадськість, залучити спонсорські кошти фермерів та підприємців продемонстрували директори Вербківської, В’язівоцької, Новодачинської, Булахівської середніх шкіл, Кочерезького НВК. Саме в цих школах спільними зусиллями були проведені значні об’єми робіт по підготовці приміщень шкіл, забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов.

Хочу зауважити, що однією з інноваційних форм залучення громадськості до питання розвитку матеріально-технічної бази сьогодні є участь у проектах обласного, Всеукраїнського рівнів та проектах ПРООН, фінансування яких відбувається за умови участі громади села, спів фінансування з районного бюджету. Саме таким чином стала можливою заміна вікон у Новодачинській і При вовчанській середніх школах. Вже підготувала свій проект ремонту спортзалу Межиріцька ЗШ №1.Булахівська середня школа подала на розгляд проект по створенню шкільного центру еколого-валеологічної освіти на базі приміщень профцентру. Готується проект по заміні вікон Троїцької середньої школи. Тому керівникам інших навчальних закладів необхідно активніше переймати досвід колег та спрямувати свою господарську діяльність в цьому напрямку.

Шановні колеги! Сподіваюся, що ми будемо спільно і рішуче діяти, щоб подолати об’єктивні та суб’єктивні перешкоди на шляху до якісної освіти. Тож нехай новий навчальний рік несе радість творчого пошуку, здоров’я та затишок у ваших родинах. З новим навчальним роком!
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор